Magic Mixies review - do or don't? - Meisje Eigenwijsje (2024)

Magix Mixies Magische ketel, dit jaar hét speelgoed van het jaar als het gaat om pluche en interactief speelgoed. En erg populair ook. Want niet alleen mijn dochter wilde hem graag, nog veel meer kinderen hebben deze magische ketel met knuffel op hun verlanglijst staan. Inmiddels heeft onze dochter hem van de Sint gekregen én uitgepakt en vertel ik in deze review wat wij van de Magic Mixies vinden. En of het ook wel het geld waard is.

Magic Mixies – wat is het?

De magische ketel van Magic Mixies is een klein beetje te vergelijken met de surprisetrend inclusief reveal die je ook bij onder andere L.O.L. Surprise hebt. Je doet een paar handelingen en na een tijdje komt er een knuffel uit de toverketel. Deze knuffel kun je dan weer vergelijken met een Furby. Ken jij ze nog van vroeger? Met de toverstaf kun je communiceren met de knuffel, de diamant op het voorhoofd geeft aan hoeveel energie je knuffel nog heeft en door bepaalde dingen te doen krijgt je knuffeltje weer energie.

Magic Mixies review - do or don't? - Meisje Eigenwijsje (1)

In tegenstelling tot veel ander surprise speelgoed kun je de Magic Mixie steeds opnieuw tevoorschijn toveren. De ingrediënten die je aan het begin erbij had die zijn weg. Maar je kunt zelf ingrediënten bedenken en erin doen. Ook kun je kiezen of je wel of geen mist wil bij de onthulling én je kunt ook ander speelgoed tevoorschijn toveren. Er zit ook een reserveflesje in zodat wanneer de mist ‘op’ is (dit gebeurd na 5x) je het weer kunt aanvullen.

Magic Mixies review - do or don't? - Meisje Eigenwijsje (2)Magic Mixies review - do or don't? - Meisje Eigenwijsje (3)

Magic Mixies review

Vanaf het moment dat mijn dochter de magische ketel van de Magic Mixies ontdekte in de zak van Sinterklaas kon ze amper wachten om hem te gebruiken. Ze had op Youtube al wat filmpjes zitten kijken en wist dus precies wat er allemaal moest gebeuren om het knuffeltje tevoorschijn te toveren. Toch wilde ik nog even goed alles lezen, stel dat we iets verkeerds doen zit je straks met een kapotte ketel. Gelukkig viel dat allemaal wel mee en kon ze snel haar magie gebruiken.

Bij het openen van de magische ketel vind je alle ingrediënten die je nodig hebt. Ook is alles genummerd zodat je precies weet wanneer je wat moet gebruiken. Daarnaast zit er ook een spreukenboekje bij die je stap voor stap vertelt wat je moet doen en wanneer je de toverstaf moet gebruiken die er bij zit. Onze Magische ketel stond al aan, maar mocht die van jou nog uit staan, aan de zijkant zit een rond klepje die je opent en waarbij je hem aan kunt zetten. Je kunt dan kiezen voor de creative modus, dat is inclusief de mist.

Magic Mixies review - do or don't? - Meisje Eigenwijsje (4)

Het tevoorschijn toveren van de Magic Mixie (het knuffeltje) gaat eigenlijk best snel. Het is slim om van te voren alle ingrediënten al op volgorde te leggen en goed op te letten of je ketel 3x een tikgeluid maakt. Want zodra je dat hoort moet je met de toverstaf 3x op de rand tikken en doorgaan naar het volgende ingrediënt. Tijdens het roeren in de ketel zie je wel dat niet alle ingrediënten goed oplossen, gelukkig is dat ook niet nodig.

Nadat het zevende ingrediënt erin zit komt er witte mist uit de magische ketel. Dit is koude mist die niet schadelijk is voor kinderen. Het moment dat de rook uit de ketel kwam vonden beide kinderen echt heel erg gaaf. Het geeft iets extra magisch en je hebt zo het idee dat je echt aan het toveren bent. Al snel hoor je dat er iets is gebeurd in de ketel en als je, zodra de mist weg is, in de ketel kijkt zie je daar de Magic Mixie.

Magic Mixies review - do or don't? - Meisje Eigenwijsje (5)

Het knuffeltje uit de ketel halen was voor ons nog even lastig. Er stond in de handleiding voor ouders dat je de knuffel tegen de klok in moest draaien en hem dan kon lostrekken. Maar dat was dus niet zo. Omdat we bang waren iets kapot te maken heb ik even wat hulptroepen ingeschakeld. Samen hebben we zo voorzichtig mogelijk gekeken en uiteindelijk met een schaar een klein draadje los geknipt.

De Magic Mixie begint meteen te brabbelen en geluidjes te maken en met de toverstaf kun je communiceren met het knuffeltje. Vanaf het moment dat het knuffeltje uit de ketel is heeft mijn dochter hem niet meer uit het zicht gelaten. Behalve dan op de momenten dat ze op school zat of moet korfballen. Maar de Magic Mixie gaat zelfs mee naar bed.

De adviesprijs van dit knuffeltje is €79,99 maar ik heb ook al aanbiedingen gezien van minder en ook meer. Houd het dus goed in de gaten.

Meer informatie hierover vind je hier.

Magic Mixies review - do or don't? - Meisje Eigenwijsje (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 6652

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.